lef_signature.gif, 1,0kB

program razvoja podeželja

T+
PODANO 09 Januar 2018  • 0 KOMENTARJEV  • V
program razvoja podeželja
PRP 2014-2020  ukrep M4 podukrepa M04.2                                                                                             NAZIV: naložba v opremo vinske kleti                                                                                                                 CILJI: izboljšanje konkurenčnosti živilskopredelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, vključno s predelavo kmetijskih proizvodov, vključno s proizvodi iz shem kakovosti, ter večja okoljska učinkovitost obratov                                                                                                                      PRIČAKOVANI REZULTATI: Naložba v osnovna sredstva namenjena opremi vinske kleti bo zagotovila racionalizacijo procesa, prihranek pri času in manjše stroške. Z uporabo drugačne tehnologije  pri isti pridelani količini dosežemo večjo dodano vrednost proizvodov                                                                   povezava na PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA                                                                                             povezava na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


0 KOMENTARJEV NA "program razvoja podeželja"
PODAJ SVOJ KOMENTAR. VESELI GA BOMO.
 
Ime (obvezno)  
Email (obvezen ampak skrbno čuvan)  
Spletna stran